Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Rzymskokatolicka Parafia p.w. Ducha Świętego i NMP Matki Kościoła

ul. Bolesława Krzywoustego 2 | 47-232 Kędzierzyn-Koźle

Aktualności parafialne

37 rocznica święceń kapłańskich księdza Prałata Edwarda Bogaczewicza

W podziękowaniu za odebrane łaski, za dar tworzenia w imię Boże i na chwałę Pana Boga ksiądz Proboszcz odprawił mszę świętą w piątkowy wieczór.
Uroczysta oprawa służby liturgicznej, obecność sztandaru ministrantów i marianek oraz śpiew młodzieżowego zespołu nadały mszy św. podniosły charakter. W kazaniu ksiądz Proboszcz nawiązał do początku swojej posługi, do drogi, której efektem jest piękny kościół – dom Boży. Jest on dziedzictwem dla młodych. Wskazując na młodych wyraził istotę posługi, która ma wtedy sens, gdy jest komu ją przekazać. Bowiem na nic zdałby się trud ponoszony, gdyby młodym pokoleniem nie zostałby zwieńczony.

Czytaj więcej...

37 rocznica święceń kapłańskich ks. Proboszcza

kwiatyZ okazji 37 rocznicy święceń kapłańskich życzymy Ci księże Proboszczu wszelkich łask Bożych i sił potrzebnych w pracy duszpasterskiej, byś przez kapłańskie ręce niósł ludziom Jezusa.

Niech zawsze towarzyszy Ci łaska Boża i mądrość, a także ludzka życzliwość i wsparcie zarówno w poczynaniach, jak i troskach. Życzymy dobrego zdrowia, dużo radości i pięknych owoców pracy kapłańskiej.

Polecamy Cię nieustannej opiece Maryi Panny!

Zapraszamy na Mszę św. na godz. 19:00 w intencji ks. Proboszcza

3 maja w Parafii Ducha Świętego i NMP Matki Kościoła

We wtorek 3 maja w uroczystość Królowej Polski dziękowaliśmy Bogu za 30 lat naszej Wspólnoty.
Pierwsza msza święta została odprawiona 4 maja 1986 przez księdza biskupa Gerarda Kusza, a koncelebrowali księża głównych parafii naszego miasta.
W czasie tej historycznej mszy świętej, jako wikariusz Parafii świętego Mikołaja, ksiądz Piotr Klemens troszczył się wraz ze swoją Scholą o piękno liturgii śpiewu.
Dzisiaj, po 30 latach, ksiądz Piotr Klemens przewodniczył mszy świętej jubileuszowej, wygłosił kazanie, a liturgię śpiewu ubogaciła Schola, którą przywiózł ze swojej zabrzańskiej parafii. Ksiądz Piotr od roku 1989 jest proboszczem Parafii świętej Teresy w Zabrzu-Mikulczycach.

Poniżej znajduje się zapis audio Mszy św. pod przewodnictwiem ks. Piotra

Czytaj więcej...

30-lecie naszej Wspólnoty Parafialnej

4 maja 1986 roku - godz. 17.00 - to niewątpliwie czas narodzenia się nowej Wspólnoty przy Osiedlu Piastów w Kędzierzynie. O tej bowiem godzinie rozpoczęła się Msza święta, której przewodniczył ks. biskup Gerard Kusz. Mszę św. koncelebrowali: dziekan dekanatu kędzierzyńsko-kozielskiego ks. Ludwik Rutyna oraz proboszczowie parafii: św. Mikołaja - ks. Manfred Kokott, parafii Mechnica - ks. Alfons Szubert, bł. Eugeniusza - ojciec Jan Opiela. W czasie Mszy św. ks. biskup Gerard Kusz poświęcił plac pod budowę kościoła. Msza św. odprawiana była przy zbudowanym na placu kościelnym polowym ołtarzu. W tle znajdował się napis: "Przybądź Duchu Święty". Ks. biskup w czasie kazania nawiązał do Zesłania Ducha Świętego i w ten sposób potwierdził patront mającej powstać świątyni. Msza św., połączona z poświęceniem placu budowy, była uwieńczeniem długich starań wielu księży i świeckich, zmierza- jących do budowy kościoła przy Osiedlu Piastów.(...)

Czytaj więcej...

Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej

24 kwietnia 2016 roku w 30 roku istnienia naszej wspólnoty parafialnej "na Piastach" po raz kolejny przeżywaliśmy Radosną Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej. 123 naszych dzieci po raz pierwszy stało się uczestnikami Stołu Pańskiego w pełni uczestnicząc w Ofierze Chrystusa. Msze święte pierwszokomunijne odprawione zostały przez księży katechetów. O 9.30 Mszę świętą odprawiał ks. Tadeusz dla szkoły nr 19 a o 11.30 dla szkoły nr 9 Najświętszą Ofiarę sprawował ks. Marcin. Ks. Proboszcz w kazaniu przypomniał dzieciom o tym, że każdy z nas jest wezwany do tego aby być prawdziwym uczniem kochającym swojego nauczyciela -Pana Jezusa oraz o tym, że Pan Jezus wciąż ma dla nas otwarte drzwi i zaprasza nas do tego aby zawsze przechodzić przez Jego bramę którą otworzył nam chrzest święty.

Czytaj więcej...

Sprawozdanie z sesji formacyjnej dla nauczycieli i rodziców „Wychowanie na czas wojny religii i kultur” 09 kwiecień 2016 r.

W drugim tygodniu wielkanocnym, kończącym Tydzień Miłosierdzia dnia 09.04.2016 r. odbyło się, w Parafii Ducha Świętego i NMP Matki Kościoła w Kędzierzynie-Koźlu kolejne spotkanie nauczycieli wychowawców i rodziców z br. Tadeuszem Rucińskim FSC, wokół tematu „Wychowanie na czas wojny religii i kultur”. Spotkanie było możliwe dzięki życzliwości ks. proboszcza Edwarda Bogaczewicza, który Brata zaprosił i gościł, powierzając mu również niedzielne kazanie.
Spotkanie sobotnie rozpoczęło się Eucharystią, którą sprawował dla nas ks. Marcin Pilch, lekcję czytała p. Anna Penkala, modlitwę wiernych przedstawił Bogu p. Adrian Kłos a śpiewy prowadziła nasza druga organistka p. Joanna.

Czytaj więcej...

Formowanie Parafialnych Rad Duszpasterskich

W sobotę 23 kwietnia przedstawiciele naszej Parafialnej Rady Duszpasterskiej uczestniczyli w spotkaniu formacyjnym w Domu Pielgrzyma na Górze Św. Anny.
Tegoroczne spotkania formacyjne odbywają się w okresie od 05 marca do 18 czerwca w wybrane soboty, w różnych miejscowościach naszej Diecezji tj. : Góra Św. Anny, Kluczbork, Głębinów, Racibórz i Winów.
Na każdym spotkaniu 5-6 dekanatów, tak aby wszystkie 36 dekanaty modły kierować tam swoich chętnych radnych.

Czytaj więcej...

Kazanie ks. Marcina w IV niedzielę wielkanocną

Przyjęcie przez księcia Mieszka I chrztu było świadomym wyborem chrześcijaństwa dla całego państwa, powstałego na przestrzeni lat ze zjednoczenia wielu plemion dzięki Siemowitowi, Lestkowi, Siemomysłowi i samemu księciu. Powstałe państwo, między Odrą a Bugiem, było różnorodne wewnętrznie, a jego mieszkańcy wyznawali różne pogańskie religie. W 963 r. Mieszko opanował plemię Lubuszan i zagrażał Pomorzu, a tym samym dostał się w strefę wpływów cesarza niemieckiego. Książę wiedział o jego planach podporządkowania obszarów leżących na wschodzie Europy i chęci ustanowienia biskupstwa w Magdeburgu. Aby zapobiec tym dążeniom, Mieszko musiał przyjąć chrzest. W 965 r. Mieszko poślubił więc czeską księżniczkę Dobrawę, a tym samym zyskał sojusznika przeciwko groźnemu sąsiadowi znad Bałtyku, Związkowi Wieleckiemu. Gall Anonim, XII-wieczny kronikarz, twierdzi, że do przyjęcia chrztu Mieszka namówiła właśnie Dobrawa.

Zapewne nigdy nie dowiemy się, gdzie dokładnie odbył się chrzest Polski, historycy podają bowiem jedynie hipotetyczne miejsca. Wskazują na Ratyzbonę, Kolonię, Czechy, Poznań, Gniezno i Ostrów Lednicki — „świętą wyspę”, jak pisał o niej Ignacy Józef Kraszewski, gdzie odkryto baptysterium datowane na II połowę X w. Można jednak podać najbardziej prawdopodobną datę tego wydarzenia: 14 kwietnia 966 r. Zgodnie ze średniowiecznym zwyczajem, ceremonia odbywała się bowiem w Wielką Sobotę. Przypuszcza się, że razem z księciem został ochrzczony cały jego dwór. Nie wiadomo, jak wyglądał sam rytuał chrztu, ale można spróbować rekonstruować go na zasadzie analogii. Na pewno więc Mieszko i jego dwór nie byli polewani wodą jedynie po głowie, ale zanurzali się cali w specjalnym basenie chrzcielnym. Dwa lata później do Polski z Rzymu przybył pierwszy biskup — Jordan, a na jego siedzibę wybrano Poznań.

Apostolat Margaretka pielgrzymował do Łagiewnik

W Niedzielę Miłosierdzia Bożego parafialna wspólnota Apostolatu Margaretka zorganizowała autobusową pielgrzymkę do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach. Światowy Ruch Margaretka powstał jako odpowiedź na prośbę Maryi Królowej Pokoju, która w Mediugoriu objawiła się ojcu Jozo Zavko i prosiła o modlitwę za kapłanów. Symbolem Apostolatu jest kwiat margaretki w centrum którego wpisano księdza a na siedmiu jego płatkach nazwiska osób, (rodzin), które zadeklarowały za niego modlitwę w wybranym dniu tygodnia. Apostolat Margaretka w naszej parafii powstał 07.X.2002r. Obecnie w naszej i okolicznych parafiach za kapłanów modli się ponad 200 osób swoją modlitwą obejmują około 100 kapłanów w tym Ojca Świętego Franciszka i misjonarzy na wszystkich kontynentach. Na przestrzeni minionego czasu Apostolat organizował pielgrzymki do: Turzy Śląskiej na obchody Światowego Dnia Chorych i wielokrotnie do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach.

Czytaj więcej...

Kazanie br. Tadeusza Rucińskiego w "niedzielę biblijną"

bibliaJezus ukazał się znowu nad Morzem Tyberiadzkim. A ukazał się w ten sposób: Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: Idę łowić ryby. Odpowiedzieli mu: Idziemy i my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. A Jezus rzekł do nich: Dzieci, czy nie macie nic do jedzenia? Odpowiedzieli Mu: Nie. On rzekł do nich: Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: To jest Pan! Szymon Piotr usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę - był bowiem prawie nagi - i rzucił się w morze. Reszta uczniów dobiła łodzią, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko - tylko około dwustu łokci. A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli żarzące się na ziemi węgle, a na nich ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: Przynieście jeszcze ryb, któreście teraz ułowili. Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie stu pięćdziesięciu trzech. A pomimo tak wielkiej ilości, sieć się nie rozerwała. Rzekł do nich Jezus: Chodźcie, posilcie się! Żaden z uczniów nie odważył się zadać Mu pytania: Kto Ty jesteś? bo wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im - podobnie i rybę. To już trzeci raz, jak Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał. A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci? Odpowiedział Mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś baranki moje. I znowu, po raz drugi, powiedział do niego: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie? Odparł Mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś owce moje. Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: Czy kochasz Mnie? I rzekł do Niego: Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego Jezus: Paś owce moje. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to rzekł do niego: Pójdź za Mną!

(J 21,1-19)

Uroczystość Najświętszej Trójcy
2019.06.16

ogloszeniaintencje
 

[aktualizacja: 17.01.2019]
katechumenat
Parafia z "lotu ptaka"