Wielkoczwartkowa pielgrzymka do Katery Opolskiej

W Wielki Czwartek do opolskiej katedry na Mszę Krzyżma o godz. 9.30 tradycyjnie zaproszeni zostali tradycyjnie prócz oczywiście kapłanów również i ministranci. W tym dniu również zostały wręczone dyplomy dla ministrantów, którzy na to zasłużyli swoją postawą i zaangażowaniem. W gronie osób docenionych znalazł się również i nasz ministrant Michał. Gratulujemy.

zdjęcia: Dominik