Poświęcenie sztandaru LSO

We wtorek 3 maja w uroczystość Królowej Polski dziękowaliśmy za 30 lat naszej Wspólnoty. W tym też dniu został poświęcony sztandar Liturgicznej Służby Ołtarza przez ks. Piotra Klemensa, który był pierwszym wikarym w historii naszej parafii.

ZOBACZ CAŁY ARTYKUŁ