Służba w okresie świątecznym

 

Wszystkim ministrantom życzymy, aby otwierając się na przychodzącego Jezusa, napełnili swoje serca Jego łaską i odpowiadając na Jego miłość swoją miłością, wyrażali to poprzez: gorliwą służbę przy ołtarzu, budowanie wspólnoty LSO i dobry przykład.