Rzymskokatolicka Parafia p.w. Ducha Świętego i NMP Matki Kościoła

ul. Bolesława Krzywoustego 2 | 47-232 Kędzierzyn-Koźle

Aktualności parafialne

Niedziela Miłosierdzia

Dzisiaj, w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, Kościół katolicki świętuje Niedzielę Miłosierdzia Bożego. W tym też dniu w naszej parafii głosił kazanie brat Tadeusz Ruciński, który wczoraj prowadził spotkanie formacyjne dla wychowawców i nauczycieli. Poniżej znajduje się wygłoszone słowo przez brata Tadeusza wraz z dzisiejszą Ewangelią. Niedziela Miłosierdzia to też czas zbiórki przez Szkolne Koło Caritas na rzecz pomocy rodzinom poszkodowanym w konflikcie syryjskim. Więcej szczegółów na http://rodzinarodzinie.caritas.pl/

Rezurekcja i Msza Święta w Niedzielę Wielkanocną

"Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu.” - podobnie w naszej świątyni wczesnym rankiem od Grobu Pańskiego wyszliśmy w procesji rezurekcyjnej na ulice naszego miasta okalające naszą świątynię. Mszy Świętej przewodniczył ks. Marcin, który wygłosił także okolicznościową homilię. Obrzędy wstępne oraz liturgię słowa można usłyszeć poniżej.

Życzenia Wielkanocne

CHRYSTUS PAN ZMARTWYCHWSTAŁ!
PRAWDZIWIE ZMARTWYCHWSTAŁ!

wielkanocTym radosnym zawołaniem katolicy, prawosławni, ewangelicy czyli cały chrześcijański świat pozdrawia dzisiaj wszystkich ludzi i oznajmia prawdę, że Chrystus Zmartwychwstały jest nadzieją człowieka i źródłem pokoju dla całego świata. W tym radosnym dniu wszystkim naszym Parafianom i Gościom naszej Wspólnoty życzymy, aby cud Zmartwychwstania Jezusa był udziałem wszystkich, Waszym osobistym cudem... niech miłość, radość i dobro zawsze będą obecne w Waszym życiu. Niech Chrystus Zmartwychwstały błogosławi dzieciom i młodzieży, dorosłym, chorym i starszym, niech błogosławi wszystkim rodzinom! Niech Zmartwychwstały ożywia i umacnia nasze drogi wiary.

Wigilia Paschalna

Przez uroczystą Wigilię Paschalną, rozpoczynamy liturgiczny obchód Wielkiej Nocy Zmartwychwstania Pańskiego. Jest to naprawdę Wielka Noc. Chrystus zwycięski wychodzi z ciemności grobu i staje przed nami jako Zmartwychwstały Odkupiciel. Wydarzenie Paschy czyli przejścia Jezusa Chrystusa ze śmierci do nowego życia przez zmartwychwstanie jest najważniejszym wydarzeniem w dziejach świata i ludzkości.

Tę noc, noc paschalną, rozjaśnia zmartwychwstały Chrystus. Ta tajemnica zbawcza w liturgii tej nocy staje się dla nas teraźniejszością. Cała dynamika nocy paschalnej koncentruje się wokół nowego życia w Chrystusie, dlatego też cała jej liturgia pełna jest symboli życia: światło – słowo – woda i uczta. Znaki te stanowią główną treść wszystkich czterech części liturgii wigilii paschalnej.

Stąd też Liturgia Wigilii Paschalnej dzieli się na cztery części: liturgię światła, liturgię słowa, liturgię chrzcielną i liturgię eucharystyczną, które można usłyszeć poniżej. 

Wielka Sobota - poświęcenie pokarmów

Tradycyjnie w Wielką Sobotę dokonywany jest obrzęd poświęcenia pokarmów spożywanych następnie podczas śniadania w Niedzielę Wielkanocną. Pokarmy przynoszone są najczęściej w wiklinowych koszykach nierzadko przyozdobionych wstążkami, kwiatami i białymi, koronkowymi serwetkami. Wśród święconki nie może zabraknąć chleba — na pamiątkę cudownego rozmnożenia chleba dokonanego przez Chrystusa na pustyni w celu nakarmienia słuchających go tłumów, jaj (najczęściej kurzych) — symbolizujących nowe życie, mięsa — na pamiątkę baranka paschalnego spożywanego przez Chrystusa z apostołami podczas uczty w wieczerniku w Wielki Czwartek.

Wielki Piątek - Liturgia Męki Pańskiej

Liturgia Wielkiego Piątku nie jest Mszą Świętą. Nabożeństwo wielkopiątkowe składa się z czterech części: Liturgii Słowa, Adoracji Krzyża, Komunii Świętej i przeniesienia Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego. Poniżej do wysłuchania cała Liturgia Wielkiego Piątku.

Wielki Piątek - Nabożeństwa Drogi Krzyżowej

Dziś Wielki Piątek, w czasie którego wspominamy mękę i śmierć Chrystusa. Dzisiaj w naszej parafii miało miejsce nabożeństwo Drogi Krzyżowej - o godzinie 13:00 dla dzieci i o godzinie 14:00. Po nabożeństwie ks. Robert wraz z wiernymi modlił się również koronką do Miłosierdzia Bożego.

Wielki Piątek jest dramatycznym dniem sądu, męki i śmierci Chrystusa. Jest to jedyny dzień w roku, kiedy nie jest sprawowana Msza św. Jest to również dzień postu ścisłego.

Wielki Czwartek

Msza święta Wieczerzy Pańskiej, przypomina nam wydarzenia z wieczernika. Jezus zaprasza nas – jak apostołów na swoją ostatnią wieczerzę. Daje nam swoje Ciało i Krew, wzywając jednocześnie abyśmy umocnieni tak wspaniałym darem służyli naszym braciom. Chrystus do końca umiłował nas wszystkich, dlatego też chce abyśmy w imię tej miłości miłowali się nawzajem. Ten dar jaki nam zostawił, a jakim jest Eucharystia, ma być źródłem z którego będziemy czerpać siłę do wypełnienia tego wezwania. Zapraszamy do wsłuchania się w całość Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej.

Wielki Czwartek - Msza Krzyżma Świętego

W Wielki Czwartek jak co roku delegacja ministrancka pod przewodnictwem ks. Marcina wyruszyła do Katedry Opolskiej, by uczestniczyć we Mszy Krzyżma Świętego. Po Mszy biskup Andrzej Czaja wygłosił słowa dedykowane do Liturgicznej Służby Ołtarza diecezji opolskiej. W tym też czasie odbyło się wręczenie dyplomów dla najbardziej zasłużonych ministrantów poszczególnych parafii. W naszej parafii ten zaszczyt spotkał Miłosza Ryzner, któremu serdecznie gratulujemy.

CZYTAJ WIĘCEJ NA WWW.LSO.DUCH.OPOLE.PL

Wielki Czwartek - ustanowienie Sakramentu Kapłaństwa

czwartek

Poprzez ręce Kapłanów spływa na nas łaska Boża, dlatego dziś prosimy, aby Chrystus uczynił swoich Kapłanów tak wielkimi, aby mogli ogarnąć cały świat, tak silnymi, by mogli go dźwignąć i pomagać w nieustannym zbawianiu.
Niech obfitość łask nieustannie się pomnaża przez Chrystusowe „stokroć więcej” i owocuje w ludzkich sercach umacnianiem wiary i głębszym umiłowaniem Boga.

III Niedziela Zwykła - 21.01.2018Parafia z "lotu ptaka"