Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Rzymskokatolicka Parafia Ducha Świętego i NMP Matki Kościoła

ul. Bolesława Krzywoustego 2, 47-232 Kędzierzyn-Koźle

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego - Odpust parafialny

glownea

"Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym..."
Dz 2,1-11

W pięćdziesiąt dni po Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego wierni obchodzą Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Dlatego też dzień ten nazywany jest Pięćdziesiątnicą. Ta uroczystość zajmuje drugie miejsce w tabeli pierwszeństwa obchodów liturgicznych i jest w chrześcijaństwie świętem ruchomym, kończącym okres Zmartwychwstania Pańskiego.

 

Uroczystość tą nazywamy czasem potocznie Zielonymi Świątkami, ale nazwa ta nie ma genezy dogmatycznej, lecz wywodzi się z obrzędów ludowych, związanych z urodzajami na roli. Jest to dzień, w którym wspominamy pamiątkę zstąpienia Ducha Świętego na Apostołów i Maryję, które dokonało się w wieczerniku. Zesłanie Ducha św. nieraz uważa się za początek Kościoła. Jest to niejako dopełnienie objawiania się Boga ludziom: Bóg Ojciec przebywa wraz z Izraelem w Starym Testamencie, Syn: Jezus Chrystus narodził się, umarł i zmartwychwstał, zaś Duch Święty zstąpił na Apostołów; Kościół pierwotny już w Nowym Testamencie; po wniebowstąpieniu Chrystusa.

 

Jezus zapowiada smucącym się Apostołom, że nie pozostawi ich samymi: ześle Ducha Świętego pocieszyciela. Wiele jest przydomków tej najbardziej zagadkowej i tajemniczej; trzeciej Osoby Świętej, ukazywanej najczęściej pod postacią gołębicy. Określa się Go mianem Pocieszyciela, Boskiego Palca, Stworzyciela, lecz chyba najbardziej trafnym przymiotem jest: Sprawca. Cóż uczynilibyśmy bez niego? Jak mówi św. Paweł w 1 liście do Koryntian: "Nikt też nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: "Panem jest Jezus" (1 Kor 12, 1).

 

Nieraz zapominamy o Duchu Świętym, pomijamy Go w naszych modlitwach. A przecież tak przydatne i wielorakie dary może nam On ofiarować, gdy się do Niego zwrócimy: Mądrość, Rozum, Radę, Męstwo, Umiejętność, Pobożność, Bojaźń Bożą. Dary te w szczególnym i pełnym wymiarze są nam udzielane w sakramencie bierzmowania. Do ducha Świętego uciekamy się nieraz, gdy potrzeba nam "światła Ducha Świętego" - przed rozmaitymi egzaminami, trudnymi sytuacjami, niełatwymi wyborami. Szczególnie czcimy Go w pieśni: "Przybądź Duchu stworzycielu" (Veni Creator Spiritus), zaś w samą Uroczystość Zesłania Ducha Świętego śpiewając przed aklamacją Alleluja sekwencję do Ducha Świętego.

za:dmak.info

 

Litania do Ducha Świętego

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze, z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże,
Duchu Święty, który jesteś miłością Ojca i Syna,
Duchu Święty, który wypełniasz ziemię i mieszkasz w sercach ludzi,
Duchu Święty, pod którego natchnieniem spisano księgi słowa Bożego,
Duchu Święty, którego moc dokonała wcielenia Syna Bożego w łonie Dziewicy Maryi,
Duchu Święty, który wraz z Synem prowadzisz nas do Ojca,
Duchu Święty, który przyczyniasz się za nami w błaganiach niewymownych,
Duchu Święty, który rozlewasz miłość Bożą w naszych sercach,
Duchu Święty, który przychodzisz z pomocą naszej słabości,
Duchu Święty, który łaską skruchy oczyszczasz nasze serca,
Duchu Święty, który z darami i owocami Twoimi mieszkasz w sercach naszych,
Duchu Święty, który nie wejdziesz w duszę przewrotną,
Duchu Święty, który nie zamieszkasz w ciele zaprzedanym grzechowi,
Duchu Święty, który pocieszasz nas przybraniem za dzieci Boże,
Duchu Święty, który pragniesz pozostać w nas na zawsze,
Duchu mądrości,
Duchu rozumu,
Duchu rady,
Duchu męstwa,
Duchu umiejętności,
Duchu pobożności,
Duchu bojaźni Bożej,
Duchu Święty, Przewodniku i Pocieszycielu nasz,
Duchu łaski i miłosierdzia,
Duchu wszelkiej łaski i uświęcenia,
Duchu mocy, miłości i trzeźwego myślenia,
Duchu pokory, czystości i pokoju,
Duchu dobroci i łagodności,
Duchu skromności, cierpliwości i uprzejmości,
Duchu wszelkiej łaski Bożej,

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Duchu Święty,
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Duchu Święty,
Od wszelkiego złego, wybaw nas, Duchu Święty,
Od grzechu każdego,
Od pokus i sideł szatańskich,
Od lenistwa duchowego i zniechęcenia,
Od wszelkiej nieczystości,
Od nieufności i rozpaczy,
Od samolubnego szukania własnych tylko korzyści,
Od zuchwałej ufności w miłosierdzie Boże,

Od sprzeciwiania się prawdom wiary świętej,
Od nieżyczliwości i zazdrości,
Od wrogości i niezgody,
Od wszelkiego ducha złego,
Od grzechu przeciw Tobie,
Od nagłej i niespodziewanej śmierci,
Od potępienia wiecznego,

My grzeszni Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Duchu Święty.
Abyś Kościół święty w dobrym stanie zachować raczył,
Abyś nas w pobożności i pokorze utwierdzić raczył,
Abyś nam stałości w wierze i męstwa udzielić raczył,
Abyś nam winy nasze odpuścić raczył,
Abyśmy, mając życie Boże od Ciebie, pozwolili się Tobie prowadzić,
Abyśmy przy Twojej pomocy uśmierzali popędy ciała naszego,
Abyśmy Ciebie nigdy nie zasmucali grzechami przeciw miłości,
Abyśmy usiłowali zachowywać jedność w zgodzie i w pokoju,
Abyśmy w Twoim świetle umieli badać duchy i rozeznawać w nas ich poruszenia,
Abyśmy nie znieważali ciał naszych, które są świątyniami Twoimi,
Abyśmy Ciebie miłowali i grzechów się wystrzegali przy Twojej pomocy,
Abyś budził w nas i rozwijał ducha ubóstwa,
Abyś nas napełniał cichością i łagodnością Baranka Bożego,
Abyś wlewał w nasze serca uczucia miłości i miłosierdzia,
Abyś nas w prześladowaniach umacniać raczył,
Abyś pomnażał w nas wiarę, nadzieję i miłość,
Abyś nas do życia wiecznego przed Ojca oblicze doprowadzić raczył,
Abyś nas wszystkich do uczestnictwa w chwale wiekuistej doprowadzić raczył,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wylej na nas Ducha Świętego.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, spuść na nas obiecanego Ducha Świętego,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas Duchem Bożego pokoju.

O Stworzycielu Duchu, przyjdź,
Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg,
Niebieską łaskę zesłać racz
Sercom, co dziełem są twych rąk.

Pocieszycielem jesteś zwan
I najwyższego Boga dar.
Tyś namaszczeniem naszych dusz,
Zdrój żywy, miłość, ognia żar.

Ty darzysz łaską siedemkroć,
Bo moc z prawicy Boga masz.
Przez Ojca obiecany nam,
Mową wzbogacasz język nasz.

Światłem rozjaśnij naszą myśl,
W serca nam miłość świętą wlej
I wątłą słabość naszych ciał
Pokrzep stałością mocy Twej.

Nieprzyjaciela odpędź w dal
I Twym pokojem obdarz wraz.
Niech w drodze za przewodem Twym
Miniemy zło, co kusi nas.

Daj nam przez Ciebie Ojca znać,
Daj, by i Syn poznany był,
I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch,
Niech wyznajemy z wszystkich sił. Amen.

2024 popielec


I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
18.02.2024

KAZANIE PASYJNE


ogloszenia

intencje

 [aktualizacja: 29.01.2024]
Na rok 2024

katechumenat