Kontakt

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu parafii oraz Caritasu.

Ducha Św. i NMP Matki Kościoła w Kędzierzynie-Koźlu
47-232 Kędzierzyn-Koźle, ul. B. Krzywoustego 2
tel. 077-4837350, fax. 077-4837350
e-mail: proboszcz@duchaswietego-kk.pl

Rejon Kędzierzyna-Koźla Caritas Diecezji Opolskiej
Sekretarz Rejonu K-Koźla: Renata Miśta
Siedziba: ul. Bol. Krzywoustego 2, 47-232 K-Koźle 12, Tel. 483-86-78
e-mail: caritas_kedzierzyn@op.onet.pl


Jeżeli ktoś chciałby przekazać pieniądze może to uczynić, przekazując na konto parafialne z dopiskiem UKRAINA 

lub na konto CARITAS Diecezji Opolskiej - Bank Pekao S.A. I O. Opole: 66 1240 1633 1111 0000 2651 3092 również z dopiskiem UKRAINA