Ważne informacje dla Parafian, którzy przyjęli lub chcą przyjąć kogoś do swego mieszkania

Osoby, które przyjęły pod swój dach uchodźców z Ukrainy powinny w pierwszej kolejności zadbać  aby  wypełnili oni oświadczenie o przybyciu na teren Polski z powodu działań wojennych podjętych przez Rosję na terenie Ukrainy. Jeżeli oświadczenie takie złożyli w punkcie rejestrowym na granicy, to nie ma potrzeby składania dodatkowych dokumentów.

Jeżeli takiego oświadczenia nie składali, to powinni dostarczyć je osobiście do gminy, na terenie której uchodźca przebywa, czyli w naszym przypadku do Urzędu Miasta w Kędzierzynie-Koźlu lub Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu.

Druk oświadczenia można pobrać ze stronie internetowej Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego (https://www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl/11936/niezbedne-oswiadczenie-dla-uchodzcow-na-naszym-terenie.html) lub na miejscu w Urzędzie lub Starostwie.

W późniejszym czasie będzie to dokument, który z pewnością ułatwi uchodźcom codzienne funkcjonowanie na terenie naszego kraju.

Doraźne wsparcie w zakresie uzyskania dla uchodźców środków czystości, żywności, odzieży znajdziecie Państwo w magazynie znajdującym się na przystani Szkwał w Koźlu.

Pomocą służą również wszystkie rady osiedli. 

Zachęcamy do zgłaszania faktu przyjęcia uchodźców do swojego domu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kędzierzynie Koźlu.

Pozwoli to miastu skutecznie koordynować działania pomocowe w przyszłości. Jeżeli w ukraińskiej rodzinie, którą Państwo przyjęliście, są dzieci w wieku szkolnym lub przedszkolnym, to mogą one być zgłaszane do szkół i przedszkoli na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle.

Jeżeli wiecie Państwo, że z granicy przyjeżdża osoba, która nie ma gdzie mieszkać, informację w tej sprawie można przekazać  telefonicznie dzwoniąc do powiatowego koordynatora (tel. 534 781 319 - numer telefonu dostępny na stronie internetowej Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego).

Uchodźca taki otrzyma miejsce zakwaterowania w ramach zasobów, którymi dysponuje wojewoda.

W obecnej chwili ani starostwo, ani gmina nie przyjmuje zgłoszeń dotyczących wolnych lokali dla uchodźców.

Zadanie to leży po stronie służb Wojewody.